Kundvagnen är tom

Försäljningsvillkor

Förstasidan Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

IXX IT-PARTNER AB:s (IXX) GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

§ Beställningar av varor från webshopen kan göras först efter kreditprövning och godkännande
av IXX. Betalnings- och leveransvillkor avtalas separat mellan partnerna.

§ IXX förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive men ej begränsat till
priser, tekniska specifikationer och produkterbjudande utan föregående avisering.

§ Publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik etc. kan innehålla tekniska och/eller
grafiska och typografiska fel. IXX friskriver sig från allt ansvar vad gäller sådan felaktig
referensinformation, detta gäller såväl direkt eller indirekt
(länkad till annan källa) information.

§ Garantier på varan/varorna lämnas av respektive tillverkare. IXX lämnar inga ytterligare
garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

§ Reklamation; För att åberopa att vara är felaktig skall Kunden reklamera till Leverantören
omgående dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Kunden
skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att det är felfritt.

§ Leverans sker mot faktura eller hyra/leasing. Frakt utgår enligt definition i avtal eller vid
beställningstillfället.

§ Alla priser är exklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

§ Vid försenad betalning har IXX rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad
påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

§ Äganderätten förbehålles IXX tills full betalning erlagts. IXX äger rätt att omgående återtaga
samtliga varor, enligt leveranslista, om betalning ej sker enligt betalningsöverenskommelse.

§ I övrigt gäller, i tillämpliga delar, IT & Telekomföretagen, Avtal 90 – Allmänna bestämmelser.